Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52191
Title: Khoa học công nghệ trong quá trình hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam
Authors: Duy Khánh
Vân Anh
Keywords: Khoa học công nghệ
Hiện đại hóa
Ngành đường sắt
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.90-91
Abstract: Với mục tiêu tập trung mọi tiềm lực thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải đường sắt, nhằm tăng năng lực vận tải, tăng thị phần vận tải, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, những năm qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) luôn coi công tác nghiên cứu khoa học là yếu tố tiên quyết để thực hiện mục tiêu đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52191
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.