Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5226
Title: "Chuyện lính Tây Nam" - Hồi ức của nỗi đau và lòng kiêu hãnh
Authors: Nguyễn, Văn Thọ
Keywords: Chuyện lính Tây Nam
Hồi ức
Nỗi đau
Lòng kiêu hãnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 28 .- Tr.135-139
Abstract: Những binh sĩ sau chiến tranh hiện đang xây dựng đất nước, có cựu binh cũng hết nhiệm vụ Hợp tác lao động, vẫn đang lang bạt xứ người, đang còn ở tận châu Âu xa xôi. Bây giờ dù trong nước hay hải ngoại, trong yên hàn, giầu có hay còn đạm bạc, họ đã trở lại nói về cuộc chiến với bao trang viết nguyên mùi thuốc súng. Trong lứa nhà văn binh sĩ này có Trung Sỹ với cuốn hồi ức mới in: Chuyện lính Tây Nam.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5226
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_398.57 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.