Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52260
Title: Nghiên cứu thiết lập mô hình quang sinh học màng kết hợp vi tảo thử nghiệm thích nghi và xử lý nước thải nuôi tôm
Authors: Lâm, Văn Tân
Trần, Phi Long
Trần, Thành
Keywords: Quang sinh học
Vi tảo
Xử lý nước thải nuôi tôm
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 06 .- Tr.24-26
Abstract: Hiện nay, nghề nuôi tôm mang lại nhiều giá trị kinh tế cao, tuy nhiên nó cũng gây ra không ít phiền toái cho môi trường bởi nghề này thường xuyên phải thải ra một lượng nước thải lớn, mang theo nhiều chất ô nhiễm dinh dưỡng có khả năng gây phú dưỡng hoá. Có nhiều phương pháp xử lý nhưng chưa hiệu quả do đặc thù ao nuôi tôm không phù hợp phương pháp xử lý truyền thống, nghiên cứu theo hướng tiếp cận sử dụng vi tảo và ứng dụng hệ lọc màng vào xử lý nước thải vừa tiết kiệm diện tích, mang lại lợi ích kinh tế sau xử lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52260
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
959.19 kBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.