Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52269
Nhan đề: Kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy và việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng
Tác giả: Vũ, Lân
Từ khoá: Kiểm tra
Giám sát
Người đứng đầu
Cấp ủy
Nghị quyết đại hội
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.11-13
Tóm tắt: Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan chuyên ngành, chú trọng việc phát huy vai trò giám sát của quần chúng, nhân dân, coi trọng việc lắng nghe ý kiến của cơ quan lập pháp, của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan truyền thông đại chúng, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, nhân dân. Phát huy sức mạnh giám sát của quần chúng, nhân dân, bảo đảm “quyền được biết” của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52269
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.