Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52281
Title: Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean) - Giải pháp giảm thiểu lãng phí trong các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Lương, Thảo Duyên
Keywords: Mô hình Lean
Doanh nghiệp dệt may
Ứng dụng
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 07 .- Tr.36-38
Abstract: Do áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã áp dụng phương thức sản xuất tinh gọn (Lean) như một giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạn chế lãng phí, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bài báo đánh giá thực trạng vận dụng mô hình Lean tại các doanh nghiệp may mặc Việt Nam. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm triển khai mô hình một cách hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52281
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.