Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52287
Title: Công tác giám sát thường xuyên của cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Công tác giám sát
Cán bộ
Địa bàn
Lĩnh vực
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.27-31
Abstract: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương và UBKT các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã ban hành Quy chế công tác đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực của Cơ quan UBKT cùng cấp. Đây là văn bản mang tính pháp lý đầy đủ nhất từ trước đến nay, quy định rõ nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ theo dõi địa bàn, lĩnh vực của Cơ quan UBKT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52287
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.