Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52294
Title: UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung giải quyết đơn, thư tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu
Authors: Phạm, Văn Lương
Keywords: UBKT
Tỉnh ủy
Ninh Bình
Giải quyết
Đơn
Thư
Tố cáo
Bầu cử
Đại biểu quốc hội
HĐND các cấp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.37-38,41
Abstract: Năm 2021, là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã tham mưu giúp cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52294
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.