Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52308
Title: Biết hết
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Biết hết !
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.69-70
Abstract: Không biết từ bao giờ mà khi nói gì, ở đâu, Hên cũng buông câu quen miệng: Biết hết. Từ câu cửa miệng ấy mà Hên trở nên nổi tiếng. Ở cơ quan cũ khi mới vào làm việc Hên đã bị nhiều người dị ứng với câu nói: “Biết hết". Cứ nói chuyện hay họp hành phát biểu gì Hên đều đệm theo câu: Biết hết!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52308
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
693.13 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.