Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52313
Title: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam
Authors: Đàm, Thanh Tú
Trần, Trọng Nguyên
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Chuyển đổi số
Công nghệ thông tin
Kinh tế số
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 285 .- Tr.10-19
Abstract: Hiện nay kinh tế số đã phát triển mạnh mẽ và làm thay đổi nhanh mọi mặt của đời sống xã hội, đóng góp rất đáng kể vào tổng thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia. Hiểu biết một cách đúng đắn và toàn diện cả về lợi ích cũng như về thách thức đối với kinh tế so là một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế số theo con đường tối ưu nhất. Bài viết này cung cấp khái niệm về kinh tế số, cách đo lường kinh tế số và chỉ ra một số thách thức từ sự phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Qua đó, bài viết đề xuất sáu nhóm giải pháp để thúc đẩy sự phát triển kinh tế số Việt Nam trong giai đoạn 2020 2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52313
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.