Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5232
Title: Một số kinh nghiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Thanh Hóa
Authors: Hà, Khanh
Keywords: Quản lý nhà nước
Tài nguyên và môi trường
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.48-49
Abstract: Ngày 9/4/2018, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu đoàn công tác Bộ TN&MT làm việc với lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa. Qua buổi tọa đàm, trao đổi, chúng tôi rút ra được những thành tựu, nguyên nhân thành công và chưa thành công, biện pháp khắc phục, cũng như một số bài học quý giá trong công tác QLNN về TN&MT ở Thanh Hóa.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5232
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.