Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5233
Nhan đề: On higher-order adjacent derivative of perturbation map in parametric vector optimization
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Higher-order adjacent derivative
Parameterized vector optimization problem
Perturbation map
Proper perturbation map
Weak perturbation map
Higher-order sen sitivity analysis
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Inequalities and Applications;2016 .- p.2-18
Tóm tắt: This paper deals with higher-order sensitivity analysis in terms of the higher-order adjacent derivative for nonsmooth vector optimization. The relations between the higher-order adjacent derivative of the minima/the proper minima/the weak minima of a multifunction and its profile map are given. Then the relationships between the higher-order adjacent derivative of the perturbation map/the proper perturbation map/the weak perturbation map, and the higher-order adjacent derivative of a feasible map in objective space are considered. Finally, the formulas for estimating the higher-order adjacent derivative of the perturbation map, the proper perturbation map, the weak perturbation map via the adjacent derivative of the constraint map, and the higher-order Fréchet derivative of the objective map are also obtained.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5233
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.6 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.