Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52342
Title: Năng lượng tái tạo cho khu vực chưa có điện lưới: Có khả thi
Keywords: Năng lượng tái tạo
Điện lưới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 8 .- Tr.95-96
Abstract: Để thực hiện thành công điện khí hóa nông thôn, giúp 100% hộ dân được sử dụng điện vào năm 2020, giải pháp đầu tư năng lượng tái tạo không nối lưới cho khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới chưa có điện đang được cộng đồng quan tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52342
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.