Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52343
Title: Nghiên cứu tính đa dạng họ gừng (Zingiberaceae) ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Danh Hùng
Đặng, Văn Sáu
Lê, Thị Hương
Keywords: Bảo tồn thiên nhiên
Đa dạng
Họ Gừng
Pù Hoạt
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 345 .- Tr.109-114
Abstract: Bài báo này là kết quả nghiên cứu tính đa dạng họ Gừng (Zingiberaceae) ở khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An; thời gian nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018. Kết quả đã xác định được 59 loài thuộc 12 chi, trong đó 3 chi và 35 loài được bổ sung cho danh lục thành phần loài thực vật của Pù Hoạt năm 2013. Môi trường sống của các loài họ Gừng chủ yếu ở rừng thứ sinh với 49 loài, ven suối với 32 loài, trảng cây bụi với 26 loài, rừng nguyên sinh với 22 loài... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52343
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.7 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.