Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5238
Nhan đề: Higher-order contingent derivative of perturbation maps in multiobjective optimization
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Parametric multiobjective optimization
Perturbation map
Higher-order sensitivity analysis
Higher-order contingent derivative
Higher-order radial-asymptotic derivative
Năm xuất bản: 2015
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Nonlinear Functional Analysis;2015 .- p.1-13
Tóm tắt: In this paper, higher-order sensitivity analysis in multiobjective optimization problem is considered. First, relations between higher-order contingent derivative, or their minima, of a set-valued map and its profile map are investigated. Then, properties of higher-order contingent derivatives of the perturbation maps of a parameterized optimization problem are obtained.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5238
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_376.74 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.