Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52398
Title: Ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh trưởng và tạo sinh khối nấm Lim xanh( Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst) in vitro thu thập từ tỉnh Thanh Hóa
Authors: Phạm, Bằng Phương
Nguyễn, Thị Tình
Vi, Đại Lâm
Trần, Văn Chí
Hoàng, Văn Nâng
Nguyễn, Tiến Dũng
Ngô, Xuân Bình
Keywords: Nấm Lim xanh
Sản xuất sinh khối
Ganoderma lucium
Môi trường
Nuôi cấy.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 346 .- Tr.75-81
Abstract: Nấm Lim xanh được thu thập tại Thanh Hóa là một loại nấm linh chi tự nhiên có tên khoa học là Ganoderma lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst. Loài nấm này từ lâu được người dân sử dụng như một loại thảo dược quý để bảo vệ sức khỏe và điều trị bệnh. Tuy nhiên hiện nay trong tự nhiên loài nấm này đang dần bị cạn kiện do tình trạng khai thác quá mức để thương mại hóa. Trong nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu phân lập chủng giống nấm gốc và xác định một số yếu tố ảnh hưỏng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của hệ sợi nấm trong sản xuất sinh khối sợi nấm G. lucidum (Leyss. Ex Fr.) Karst strong điều kiện in vitro như: môi trường, pll, đường saccaro/a, pepton... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52398
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.