Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5239
Nhan đề: Strong Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions and duality for nonsmooth multiobjective semi-infinite programming via Michel-Penot subdifferential
Tác giả: Lê, Thanh Tùng
Từ khoá: Multiobjective semi-infinite programming
KKT optimality condition
Wolfe duality
Mond-Weir duality
Michel-Penot subdifferential
Năm xuất bản: 2017
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Nonlinear Functional Analysis;2017 .- p.1-21
Tóm tắt: The aim of this paper is to study strong Karush-Kuhn-Tucker optimality conditions and duality for nonsmooth multiobjective semi-infinite programming. By using the Michel-Penot subdifferential and suitable generalized regularity conditions, we establish the strong necessary and sufficient optimality conditions for some kind of efficient solutions of nonsmooth multiobjective semi-infinite programming. We also propose Wolfe and Mond-Weir duality schemes for multiobjective semi-infinite programming and explore weak and strong duality relations under the generalized convexity.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5239
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_406.86 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.