Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52406
Title: Phân lập tuyển chọn vi khuẩn nội sinh đối kháng với nấm (Fusarium axysparum) gây bệnh thối rễ cây Ba kích
Authors: Vũ, Văn Định
Lê, Thị Xuân
Đào, Ngọc Quang
Phạm, Văn Nhật
Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Morinda officinalis How
Fusarium oxysporum
Vi khuẩn nội sinh
Bệnh hại rễ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 346 .- Tr.82-86
Abstract: Ba kích tím (Moiinda officinalis How.) là cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao, củ Ba kích tươi được bán với giá 200.000-300.000 đồng/kg. 1 héc ta ba kích tím trồng với mật độ 5000 cây/ha sau 3 năm cho sản lượng khoảng 40 tấn củ/ha, lợi nhuận 3-4 tỷ đồng, song chi phí trồng loài cây này là rất lớn và rủi ro về bệnh hại rễ (củ) do nấm Fusarium oxysporum, đây là những trở ngại chính để phát triển loài cây này trên diện rộng... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52406
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.