Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52432
Nhan đề: Phát triển khu kinh tế phía Nam thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn, Việt Dũng
Từ khoá: Khu kinh tế
Điều kiện
Khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Đặc khu Hành chính - Kinh tế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 02 .- Tr.48-54
Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích thực trạng của khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh ở khía cạnh các tiêu chí để phát triển thành khu kinh tế. Tác giả dựa vào các tiêu chí trong Đề án “Xác định địa phương có điều kiện xây dựng Đề án tổng thể về Đặc khu hành chính - Kinh tế tại Việt Nam” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tham vấn năm 2013 để làm cơ sử khảo sát', từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển khu kinh tế phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52432
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.