Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52443
Title: Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nông, Thái Hòa
Keywords: Cây thuốc
Đa dạng
Hoàng Nông
Đại Từ
Thái Nguyên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 346 .- Tr.144-149
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác định được 137 loài cây thuốc thuộc 129 chi, 72 họ được cộng đồng dân tộc ở khu vực nghiên cứu sử dụng trong phòng và chữa bệnh cho người dân. Cây thuốc thuộc 6 dạng sống chính: cây thân thảo (34,31%), cây bụi (22,63%), dây leo (21,17%), cây gỗ nhỏ (16,79%), cây gỗ nhỡ (3,65%) và cây ký sinh (1,46%). Cây thường phân bố ở các dạng sinh cảnh như: sống ở vườn, ở đồi, ở rừng, ven sông ven suối... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52443
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.