Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52450
Title: Hấp thu N,P,K và nhu cầu phân bón của lúa trồng trên đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Lê, Văn Dang
Ngô, Ngọc Hưng
Lâm, Ngọc Phương
Keywords: Lúa
Kỹ thuật lô khuyết
Nhu cầu phân bón
Hấp thu N, P, K
Đất phèn
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 347 .- Tr.11-19
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm: (i) xác định khả năng hấp thu N, p, K của lúa trên một số loại đất phèn ở ĐBSCL; (ii) xác định nhu cầu phân bón trên cơ sở lượng N, p, K lấy đi của cây lúa. Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện ở vụ hè thu 2015 và đông xuân 2015 - 2016 trên 5 địa điểm: Phụng Hiệp, Hòn Đất, Hồng Dân, Long Mỹ, Tháp Mười; ở mỗi địa điểm có 4 nghiệm thức sử dụng kỹ thuật lô khuyết (NPK, PK, NK và NP) với 3 lần lặp lại, diện tích mỗi lô là 25 m2 (5 m X 5 m)... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52450
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.