Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52456
Nhan đề: Tiếp cận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Phạm, Hữu Nghị
Từ khoá: Quvền sử dụng đất
Doanh nghiệp
Tiếp cận quyền sử dụng đất
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 03 .- Tr.3-10
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng pháp luật đất đai từ góc độ đảm bảo tiếp cận quyền sử dụng đất (QSDĐ) của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những định hướng hoàn thiện pháp luật góp phần bảo đảm cho doanh nghiệp được tiếp cận QSDĐ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52456
ISSN: 0866-8647
Bộ sưu tập: Thông tin Khoa học Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.