Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52497
Title: Những tác động của sự phát triển công nghị thông tin đến vai trò của kế toán quản trị
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Công nghệ thông tin
Kế toán quản trị
Tác động
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.13-15
Abstract: Sự phát triển của công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là những phát triển to lớn gần đây như tự động hóa quy trình, trí tuệ nhân tạo (AI), trực quan hóa dữ liệu và Internet vạn vật đã có những tác động không nhỏ đến mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế - xã hội, kế toán quản trị (KTQT) không phải là một ngoại lệ. Bài viết khái quát hóa một số thành tựu của công nghệ thông tin gần đây, cũng như xem xét tác động của sự phát triền đó đến vai trò và công việc của nhân viên kế toán quản trị. Từ đó, người quản lý doanh nghiệp, nhân viên kế toán quản trị có thể có những phán đoán và điều chỉnh về công việc quản trị trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52497
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
982.2 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.