Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52501
Title: Năng suất công bố của các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020: Dữ liệu từ Scopus
Authors: Lương, Đình Hải
Phan, Thị Thanh Thảo
Đinh, Đức Tài
Phạm, Hùng Hiệp
Keywords: Năng suất khoa học
Xếp hạng đại học
Công bố quốc tế
Webometrics
Scopus
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 498 .- Tr.1-6
Abstract: Trong những năm gần đây. chất lượng giáo dục đại học Việt Nam ngày càng được nâng lên. Hoạt động nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo dục đại học cùng có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng các nhóm nghiên cứu, số lượng công bố, đặc biệt là công bố quốc tế tăng nhanh. Top 30 đại học hàng đầu Việt Nam đã xuất bán hơn 10.000 công bố quốc tế trong 1.5 năm (từ đầu năm 2017 đến tháng 6/2018); con số này bằng tổng số xuất bản quốc tế của tất cả cơ sở giáo dục đại học toàn quốc trong giai đoạn 5 năm từ 2011 đến 2015 (Bùi Thị Hồng Dung, 2019).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52501
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.