Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52517
Title: Nghiên cứu diễn biến một vài chỉ số y sinh học của vận động viên đội tuyển bóng chuyền nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện
Authors: Phan, Thanh Việt
Nguyễn, Hoàng Minh
Huỳnh, Trọng Khải
Keywords: Bóng chuyền
Chỉ số y sinh học
Nam vận động viên bóng chuyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 35 .- Tr.39-43
Abstract: Sử dụng các thử nghiệm y sinh thể thao để thu thập và phân tích diễn biến một vài chỉ số y sinh học thuộc hệ hô hấp, hệ tim mạch, tâm lý – thần kinh gắn liền với chỉ số hình thái cơ thể của vận động viên bóng bóng chuyền nam Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sau một năm tập luyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 chỉ số y sinh học diễn biến theo hướng tích cực, tạo sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Cụ thể là (1) Tần số nhịp tim, (2) Huyết áp tối đa, (3) Huyết áp tối thiểu, (4) Huyết áp trung bình, (5) Chỉ số công năng tim, (6) Chỉ số PWC170, (7) Chỉ số VO2 max tuyệt đối, (8) Phản xạ đơn. Trong đó nổi bật là chỉ số PWC170 diễn biến từ mức Trung bình lên mức Tốt và thời gian đáp ứng phản xạ đơn cải thiện từ mức Trung bình lên mức Khá sau một năm tập luyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52517
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.