Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52526
Title: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn quân khu 2
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Kết hợp phát triển kinh tế
Củng cố quốc phòng
An ninh trên địa bàn quân khu 2
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 963 .- Tr.66-69
Abstract: Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang Quân khu 2 cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu, thường xuyên và bước đầu đạt được kết quả tích cực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52526
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.