Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52529
Nhan đề: Tiện lợi như dịch vụ điện Online
Tác giả: Hải Phượng
Từ khoá: Tiện lợi như dịch vụ điện Online
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 190 .- Tr.47-48
Tóm tắt: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục còn diễn biến phức tạp, việc ngồi tại nhà nhưng vẫn được đáp ứng 100% yêu cầu về dịch vụ điện là một trong những ưu điểm trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) mang đến cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52529
ISSN: 2354-1253
Bộ sưu tập: Năng lượng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
400.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.