Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52529
Title: Tiện lợi như dịch vụ điện Online
Authors: Hải Phượng
Keywords: Tiện lợi như dịch vụ điện Online
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 190 .- Tr.47-48
Abstract: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục còn diễn biến phức tạp, việc ngồi tại nhà nhưng vẫn được đáp ứng 100% yêu cầu về dịch vụ điện là một trong những ưu điểm trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) mang đến cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52529
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
400.74 kBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.