Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52571
Title: Vaccine Covid - 19: Cuộc chạy đua toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học
Authors: Võ, Thành Phong
Ngô, Đình Sáng
Keywords: Vaccine Covid - 19
Chạy đua toàn cầu
Lĩnh vực công nghệ sinh học
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 04 .- Tr.64-67
Abstract: Vaccine COVID-19 đang là mối quan tâm lớn của nhân loại và được coi là biện pháp khả thi nhất để tiến tới dập tắt dịch bệnh này trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52571
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
895.96 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.