Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52581
Title: Xây dựng mô hình nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành hệ thống thông tin quản lý tại các trường đại học Việt Nam
Authors: Lê, Việt Hà
Keywords: Xây dựng mô hình
Nhân tố ảnh hưởng
Lựa chọn
Hệ thống thông tin
Quản lý
Đại học
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 586 .- Tr.19-21
Abstract: Ngành hệ thống thông tin (HTTT) quản lý hiện đang thuộc nhóm ngành có điểm đầu vào ở mức khá, có nhu cầu việc làm cao vì sự đa dạng và phong phú của ngành. Tuy nhiên, sự hiểu biết về ngành HTTT quản lý chưa rộng rãi và nhiều sinh viên băn khoăn không biết thực sự học ngành này ra trường sẽ làm công việc gì hay ở tổ chức nào nên ảnh hưởng tới quyết định chọn ngành của họ. Bài viết xây dựng mô hình xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định chọn trường đại học của sinh viên để đưa ra giải pháp giúp hoạt động tuyển sinh ngành HTTT quản lý ngày càng tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52581
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.