Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52583
Title: Hội đua bò Bảy Núi của người Khmer ở An Giang: Truyền thống và biến đổi
Authors: Lâm, Thị Mai Sương Tú
Keywords: Đua bò
Lễ hội
Khmer
Bảy núi
An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 35 .- Tr.73-77
Abstract: Hội đua bò là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Khmer An Giang được hình thành do những đặc trưng về địa lý tự nhiên kết hợp với đặc trưng văn hóa bản địa. Qua thời gian, Hội đua dần chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Khmer. Đã có nhiều tác giả nghiên cứu về lịch sử hình thành của Hội đua bò cũng như vai trò của Hội trong đời sống của người Khmer tuy nhiên đi sâu vào phân tích sự biến đổi giữa truyền thống và hiện đại thì hầu như chưa có. Bài viết làm rõ nguồn gốc của Hội đua bò bắt nguồn từ trò chơi dân gian có liên quan đến truyền thống canh tác lúa nước của người Khmer với hai hình thức đua phổ biến là đua trên đường và đua trên ruộng. Qua hoạt động đua bò, người Khmer có dịp vui chơi, hội họp cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi bò, thuần dưỡng và huấn luyện bò, đây cũng là ý nghĩa của Hội đua bò trong đời sống tinh thần của người Khmer ở An Giang. Cùng với sự phát triển của xã hội, Hội đua bò của người Khmer đã có những biến đổi trong những năm gần đây. Những biến đổi này đã phần nào ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống của Hội, đồng thời cũng tác động đến đời sống tinh thần của cộng đồng. Trong giới hạn bài viết, người viết đưa ra một số nhận định về sự biến đổi của Hội hiện nay so với truyền thống trên phương diện tích cực và tiêu cực, từ đó góp phần định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị của Hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52583
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.223.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.