Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52593
Nhan đề: Mưa phủ lều tranh
Tác giả: Đào, Thu Hà
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 962 .-Tr.75-85
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52593
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.