Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52703
Title: Ủy ban kiểm tra cần thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy
Authors: Đoàn, Thị Loan
Keywords: Ủy ban kiểm tra
Vai trò tham mưu
Cấp ủy
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.25-27
Abstract: Nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy kịp thời ban hành các văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52703
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
858.85 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.