Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52705
Title: Hiệu quả qua công tác giám sát kịp thời ngăn ngừa vi phạm
Authors: Trọng Đức
Keywords: Kiểm tra Đảng
Chỉnh đốn Đảng
Tỉnh Lạng Sơn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.31-33
Abstract: Trong thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Lạng Sơn xác định rõ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã từng bước được nâng cao về chất lượng, phát huy ý nghĩa, hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52705
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
927.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.