Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52707
Nhan đề: Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng phù hợp với điều kiện mới
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Xây dựng Đảng
Kiểm soát quyền lực
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.34-37
Tóm tắt: Có thể hiểu, kiểm soát quyền lực trong Đảng là việc các tổ chức Đảng, Đảng viên của Đảng sử dụng các công cụ, các quy định của thể chế hay cơ chế nhằm bắt buộc các tổ chức Đảng, Đảng viên được trao quyền phải thực hiện quyền lực được ủy nhiệm đúng với mục tiêu, tôn chỉ ban đầu của Đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52707
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.