Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52707
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Duy Hưng-
dc.date.accessioned2021-05-13T01:03:16Z-
dc.date.available2021-05-13T01:03:16Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52707-
dc.description.abstractCó thể hiểu, kiểm soát quyền lực trong Đảng là việc các tổ chức Đảng, Đảng viên của Đảng sử dụng các công cụ, các quy định của thể chế hay cơ chế nhằm bắt buộc các tổ chức Đảng, Đảng viên được trao quyền phải thực hiện quyền lực được ủy nhiệm đúng với mục tiêu, tôn chỉ ban đầu của Đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.34-37-
dc.subjectXây dựng Đảngvi_VN
dc.subjectKiểm soát quyền lựcvi_VN
dc.titleXây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng phù hợp với điều kiện mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.