Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52721
Title: Công tác kiểm tra bám sát yêu cầu trong lãnh đạo của cấp ủy
Authors: Nguyễn, Đức Trụ
Keywords: Công tác kiểm tra
Chỉ đạo
Cấp ủy
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.60-61
Abstract: Đảng bộ thị xã Từ Sơn có 5.754 đảng viên sinh hoạt tại 58 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó, có 12 đảng bộ xã, phường, 7 đảng bộ cơ quan và 39 chi bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo của Thị uỷ, của các cấp uỷ Đảng, với sự nỗ lực của UBKT Thị uỷ, Đảng uỷ cơ sở trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến tích cực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52721
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
606.46 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.