Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52751
Nhan đề: Bung lụa
Tác giả: Trung Ngôn
Từ khoá: Bung lụa
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.69-70
Tóm tắt: Nghe ông chú lãnh đạo bộ gọi đến mắng mỏ Hên bực mình lắm. Chằng lẽ chỉ vì câu nói cửa miệng quen mồm mà Hên đến nông nỗi này sao? Hên tự răn mình sẽ sửa. Rồi Hên cũng sửa được cái tật đó. Người ta tự nhiên không thấy Hên nói câu: “Biết hết” nữa. Thay vào đó Hên ít nói hơn, đến cơ quan như một cái bóng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52751
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
555.16 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.