Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52782
Title: Vai trò của Ấn Độ đối với sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Keywords: Vai trò của Ấn Độ
Định hình cấu trúc
Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 964 .-Tr.105-111
Abstract: Trong bối cảnh thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được nhắc đến ngày một nhiều hơn như một khái niệm địa - chiến lược, ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực này cũng được chú ý nhiều hơn. Với vị trí địa lý thuận lợi và sự trỗi dậy mạnh mẽ trong thời gian qua, Ấn Độ được kỳ vọng tham gia vào tiến trình thể chế hóa và hoạt động quản trị khu vực, thúc đẩy các hoạt động hợp tác và kết nối, trở thành “nhà cung cấp an ninh” và là “lực lượng cân bằng” không thể thiếu ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52782
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.