Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52802
Nhan đề: Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ trên cơ sở chất kết dính Geopolymer và hạt xốp Polystyrene
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Lâm
Từ khoá: Geopolymer
Hạt xốp nở phồng polystyrene
Bê tông nhẹ
Cường độ nén
Khối lượng thể tích
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Xây dựng Việt Nam;Số 607 .- Tr.124-128
Tóm tắt: Vật liệu Geopolymer là loại vật liệu xanh, hứa hẹn đóng góp cho phát triển xây dựng ngày càng bền vững hơn. Trên cơ sở chất kết dính geopolymer được chế tạo từ tro bay loại F, xỉ lò cao hạt hoa nghiền mịn kết hợp với dung dịch hoạt hóa gồm dung dịch xút NaOH 10M, thủy tinh lỏng và hạt xốp đã chế tạo được bê tông nhẹ có khối lượng thể tích khoảng 1000-1100 kg/m3, cường độ nén đạt trên 5Mpa. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi thay thêm hạt xốp phồng nở từ 40-60% (theo thể tích) thì cường độ nén của bê tông giảm xuống từ 9 Mpa còn 5Mpa, trong khí đó khối lượng thể tích tăng từ 760-1100 kg/m3, hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu về cường độ và khối lượng thể tích đối với vật liệu xây trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52802
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.