Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52803
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Authors: Hoàng, Thanh Tùng
Nguyễn, Hoàng Sơn
Keywords: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
Công chức cấp xã
Trên địa bàn huyện Thạch Thất
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Quản lý nhà nước;số 272 .- Tr.101-104
Abstract: Bài viết: Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thất; Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52803
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.