Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52818
Title: Hệ thống canh tác lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long từ giữa thế kỷ XVII đến năm 1975
Authors: Đặng, Kim Sơn
Đặng, Kim Khôi
Lê, Thị Hà Liên
Phạm, Đức Thịnh
Ngô, Thùy Linh
Keywords: Đồng băng sông Cửu Long
Hệ thống canh tác
Lúa gạo
Nông nghiệp.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.21-32
Abstract: Từ giữa thế kỷ thứ XVII đến năm 1975, cùng với quá trình thay đổi kết cấu dân cư, tùy theo đặc điểm văn hóa và năng lực canh tác, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã từng bước phát triển hệ thống canh tác lúa gạo cho phù hợp với điều kiện sinh thái. Từ các biện pháp canh tác tự nhiên, quảng canh sang áp dụng kĩ thuật thâm canh tăng vụ, đất trồng lúa đã mở rộng dần từ các vùng đông dân, không ngập lũ, nhiễm mặn, lan dần sang các vùng ngập lù sâu và bị mặn trong mùa khô. Mùa vụ và biện pháp canh tác ngày càng đa dạng, hình thành các hệ thống canh tác lúa mùa địa phương, lúa nổi, lúa cao sản 2 vụ và 3 vụ, biến châu thổ sông Cửu Long thành vựa lúa lớn của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52818
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.