Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52828
Title: Khủng hoảng tâm lý học đường: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Giáo dục
khủng hoảng
Tâm lý học đường.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.103-110
Abstract: Hiện nay, nhiều học sinh có biểu hiện rối loạn về tâm lý (lo âu, trầm cảm); rối loạn phát triển và kỹ năng nhà trường (như đọc, viết, tính toán); rối loạn về hành vi (như gây rối, bỏ học, trộm cắp). Điều này khiến nhiều học sinh gặp không ít khó khăn trong học tập, tu dưỡng đạo đức, xây dựng lý tưởng sống cho mình cũng như xác định cách thức ứng xử cho phù hợp với các mối quan hệ xung quanh. Vì vậy học sinh rất cần sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn, của các thầy cô giáo và cha mẹ; các em đều có nhu cầu cần được sự giúp dỡ của người lớn để thoát khởi sự khủng hoảng về tâm lý trong quá trình phát triển của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52828
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.