Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52843
Nhan đề: Bản chất của tôn giáo
Tác giả: Nguyễn, Quốc Anh
Từ khoá: Con người
Đời sống
Tôn giáo.
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.97-108
Tóm tắt: Tôn giáo là một trong những hình thái ý thức xã hội có vai trò nhất định đối với đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình tồn tại, phát triển, tôn giáo đã biến cái chết đích thực, chân chính thành cái chết vô nghĩa; hợp lý hóa cái chết vô nghĩa thành cái chết có ý nghĩa, đó là cái chết của người này để người kia được sống. Cái chết có ý nghĩa là sống có ý nghĩa. Mọi cái chết không mang lại được lợi lộc cho tôn giáo được sống đều trở thành cái chết phi lý, vô nghĩa. Cái chết nào mang lại sự sống cho tồn giáo đều là cái chết có ý nghĩa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52843
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.