Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52932
Title: Kinh tế Việt Nam năm 2019: Thực trạng, rủi ro và triển vọng cho năm 2020
Authors: Phạm, Sỹ An
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Rủi ro
Ổn định vĩ mô
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 03 .- Tr.22-28,38
Abstract: Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đương đầu với không ít thách thức, từ cả bên trong và bên ngoài. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát cũng đang gây ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra cho năm 2020, ngoài việc giải quyết các vấn đề nội tại của nền kinh tế, Chính phủ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố nền kinh tế vĩ mô, tăng cường sức đề kháng và sức chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc khó đoán định, khó lường từ bên ngoài.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52932
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.