Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52949
Title: Những chuyển biến trong quan hệ Indonesia – Trung Quốc thời kỳ Tổng thống Joko Widodo
Authors: Dương, Văn Huy
Keywords: Indonesia
Quan hệ Indonesia – Trung Quốc
Tổng thống Widodo (Jokowi)
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 04 .- Tr.3-15
Abstract: Trung Quốc là một trong những chủ thể mạnh mẽ trong tiến trình toàn cầu hóa và trở thành đối tác quan trọng của bất kỳ sự hợp tác nào. Với tư cách là đối tác kinh tế ngày càng quan trọng đối vớt các thành viên ASEAN, một số quốc gia ASEAN phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc như Indonesia, đặc biệt là nguồn nhập khẩu và đầu tư. Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Indonesia và Trung Quốc sẽ trở thành một trong những sự hợp tác lớn trên thế giới thì cả hai đều nằm trong top năm trên thế giới về quy mô dân số. Gần đây, dưới thời của Tổng thống Joko Widodo (Joboul), sự phát triển của Indonesia ngày càng gắn liền với sự phát triển của Trung Quốc khi mối quan hệ của họ ngày cùng thân thiết, mang lại nhiều lợi thế cho cả hai nước. Tuy nhiên, một số mâu thuẫn đã gây trở ngại cho mối quan hệ hai nước và làm cho mốt quan hệ này trở nên thất thường. Vì vậy, trên cơ sở phân tích những thay đổi trong quan hệ của Indonesia với Trung Quốc thời kỳ Tống thống Joboul, bài viết làm rõ một số câu hỏi như: Những thay đổi trong quan hệ kinh tế và chính trị - ngoại giao cũng như quan hệ quốc phòng - an ninh giữa hai nước diễn ra như thế nào? Các vấn đề trong quan hệ hai nước mà Indonesia muốn giải quyết là gì?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52949
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.