Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52952
Title: Người Hoa ở Tây Ninh – Quá trình hình thành cộng đồng và những đặc trưng văn hóa
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Phí, Thành Phát
Keywords: Cộng đồng
Người Hoa
Tây Ninh
Văn hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.54-68
Abstract: Cũng như các vùng đất khác ở Gia Định, vào cuối thế kỷ XVII, người Hoa bắt đầu đặt chân tới đạo Quang Hóa, sau đó là đạo Quang Phong (vùng đất Tây Ninh nay). Bằng nhiều con đường khác nhau như từ Trấn Biên. Phiên Trấn, người Hoa tìm đến vùng Củ Chị, Trảng Bàng, Gò Dâu; từ vùng Mỹ Tho người Hoa chở lúa gạo lên khu vực sông Vàm Cỏ Đông buôn bán, sau đó định cư, lập những trường sở buôn bán. Sang thời kỳ nhà Nguyễn (nửa đầu thế kỷ XIX), đặc biệt là sau khi vua Gia Long đắp con đường Thiên lý từ trấn Gia Định lên đạo Quang Hóa đi sang Cao Miên, người Hoa tìm đến Tây Ninh ngày càng đông hơn và hình thành cộng đồng tương đối ổn định. Trải qua những biến cố của lịch sử, cộng đồng người Hoa ở Tây Ninh tuy không đông đảo, nhưng đã góp phần phát triển vùng đất ở biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52952
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.