Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52966
Title: So sánh các phương pháp phân tích và kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ trong tín dụng khách hàng cá nhân: Trường hợp của Ngân hàng Hợp tác (Co-opBank)
Authors: Ngô, Tiến Quý
Nguyễn, Việt Dũng
Nguyễn, Thiện Toàn
Keywords: Tín dụng khách hàng cá nhân
Các yếu tố ảnh hưởng khả năng vỡ nợ
Phân tích phân biệt
Hồi quy Logit
Hồi quy Probit
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 123 .- Tr.76-92
Abstract: Bài viết áp dụng và so sánh 3 phương pháp phân tích và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ trong tín dụng khách hàng cá nhân là: Phân tích phân biệt (Multiple Discriminant Analysis - MDA), hồi quy Logit và Probit. Dữ liệu được sử dụng là các khoản cấp tín dụng cá nhân tại ngân hàng Co-opBank, Chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2013 – 2018, với mẫu nghiên cứu gồm 4.451 quan sát, trong đó nhóm không vỡ nợ là 3.996 và nhóm vỡ nợ là 455 quan sát. Kết quả cho thấy hồi quy Logit phù hợp nhất với mẫu dữ liệu. Phương pháp MDA đem lại kết quả chấp nhận được. Trong khi đó, hồi quy Probit có hiệu quả thấp hơn khá rõ rệt so với 2 phương pháp trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52966
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.