Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53026
Title: Vấn đề mất cân bằng dữ liệu phát hiện gian lận tài chính
Authors: Nguyễn, Hữu Xuân Trường
Đỗ, Thế Dương
Keywords: Gian lận tài chính
Cân bằng dữ liệu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 08 .- Tr.29-32
Abstract: Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, thì các hành vi và các hình thức gian lận tài chính ngày càng trở nên phức tạp và tinh vi hơn. Gian lận tài chính đang ngày càng phổ biến và gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng trên toàn thế giới. Do đó, phát hiện và ngăn chặn gian lận tài chính đã và đang thu hút được sự quan tâm lớn từ các nhà nghiên cứu. Xu hướng hiện nay, bài toán phát hiện gian lận tài chính có thể được giải quyết với sự hỗ trợ của các kỹ thuật khai phá dữ liệu. Tuy nhiên, do đặc thù dữ liệu với số lượng các gian lận ít hơn rất nhiều so với không gian lận, dẫn đến tình trạng mất cần bằng dữ liệu và gây khó khăn cho việc khai phá dữ liệu. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày về vấn để mất cân bằng dữ liệu cùng với giải pháp để nâng cao hiệu quả phát hiện gian lận tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53026
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.