Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53074
Title: Phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Nặm Đăm - xã Quản Bạ - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang
Authors: Trần, Thị Vân Anh
Nguyễn, Thảo Nguyên
Keywords: Du lịch cộng đồng
Giải pháp phát triển
Tỉnh Hà Giang
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 08 .- Tr.76-79
Abstract: Du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại các tỉnh vùng cao, miền núi phía Bắc đang ngày càng thu hút và có sức hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã được chính quyền địa phương, cũng như chính quyền Trung ương, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ quan tâm đầu tư, hỗ trợ và bước đầu đạt được những kết qua nhất định. Tuy vậy, hoạt động DLCĐ tại thôn Nặm Đăm vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để phát triển hơn nữa hiệu quả của loại hình du lịch này tại địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53074
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.