Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53141
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành phân phối, sản xuất điện, khí đốt nước nóng, hơi nước và điều hòa tại TP.HCM
Authors: Đoàn, Quỳnh Phương
Mai, Hồng Chi
Keywords: Hiệu quả kinh doanh
Năng lực tài chính
Doanh nghiệp phân phối và sản xuất điện
Doanh nghiệp vừa
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
TP.HCM
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 04 .- Tr.65-69
Abstract: Được đánh giá là có tiềm năng phát triển tốt trong những năm gần đây, nhưng đến nay, vẫn chưa có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành phân phối và sản xuất điện, khí đốt. nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí. Bài viết này là đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên việc phân tích năng lực tài chính của các doanh nghiệp trong ngành trên địa bàn TP.HCM, trong giai đoạn từ 2008 - 2016 và đưa ra những gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53141
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.